Pliki do pobrania - Decyzje środowiskowe

Lp Typ Nazwa pobieranego pliku Rozmiar
31 obwieszczenie- decyzja środowiskowa na zalesianie gruntów w Dobkowie.pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

43KB Pobierz
32 Obwieszczenie Decyzja środowiskowa kanalizacja - wodociąg Stara Kraśnica.pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

46KB Pobierz
33 Obwieszczenie - wniosek Nadleśnictwa Złotoryja- wydanie decyzji środowiskowej Odtworzenie stawu w Lubiechowej.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

38KB Pobierz
34 Obwieszczenie - wniosek Nadleśnictwa Złotoryja- wydanie decyzji środowiskowej Kałuża ekologiczna w Rząśniku.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

39KB Pobierz
35 Postanowienie ocena oddziaływania na środowisko- kanalizacja Stara Kraśnica.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

113KB Pobierz
36 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dot. kanalizacji Stara Kraśnica.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

79KB Pobierz
37 Obwieszczenie - o odmowie wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. FERMA NOREK w miejscowości DOBKÓW.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

123KB Pobierz
38 Obwieszczenie - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

132KB Pobierz
39 Obwieszczenie - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na "Projek budowlany i projekt wykonawczy na remont modernizacyjny zbiornika.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

62KB Pobierz
40 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej sprawie budowy fermy norek w Dobkowie.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

81KB Pobierz
41 Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi w sprawie uzgodnień dotyczących przedsięwzięcia Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do przedaży.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

107KB Pobierz
42 Postanowienie Starosty Złotoryjskiego w sprawie uzgodnień dotyczących przedsięwzięcia Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do przedaży.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

106KB Pobierz
43 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni KAPELLA II wraz z kopaliną towarzyszącą, łupkami metamorficznymi, zlokalizowanego na działkach 253/1, 252,4 obręb Podgórki gmina Świerzawa.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

26KB Pobierz
44 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa - budowa sieci kanalizacyjnej w Świerzawie i Lubiechowej..doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

13KB Pobierz
45 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498 1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do przedaży.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

26KB Pobierz

[1] [2] [3] [4]

« powrót