Pliki do pobrania - Plany i programy

Lp Typ Nazwa pobieranego pliku Rozmiar
16 Raport z realizacji strategii.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

63KB Pobierz
17 Program współpracy MiG Świerzawaz organizacjami pozarządowymi .doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

274KB Pobierz
18 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świerzawa.zip

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

1.4 MB Pobierz
19 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

598KB Pobierz
20 Plan Gospodarki Odpadami.zip

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

527KB Pobierz
21 Program Ochrony Środowiska.zip

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

457KB Pobierz
22 Plan Rozwoju Lokalnego.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

423KB Pobierz
23 Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2003-2007 .zip

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

142KB Pobierz
24 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerzawa.zip

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

60KB Pobierz
25 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004 - 2014.zip

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

843KB Pobierz
26 Program współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

274KB Pobierz
27 Plan pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady .doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: ESC S.A.

528KB Pobierz

[1] [2]

« powrót