Pliki do pobrania - Referat Budżetu, Podatków i Planowania

Lp Typ Nazwa pobieranego pliku Rozmiar
1 Decyzja w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę -osoby prawne - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
2 Decyzja w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę – osoby fizyczne - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
3 Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
4 Deklaracja od środków transportowych -Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

98KB Pobierz
5 Odroczenie lub rozłożenie na raty podatków dla osób będących przedsiębiorcami - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
6 Odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
7 Odroczenie terminu płatnosci podatku od nieruchomości,rolnego oraz rozłożenie na raty-podatników będących przedsiębiorcami- Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
8 Odroczenie terminu podatku od nieruchomosci,rolnego oraz rozlożenie na raty - osoby fizyczne - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
9 Opłata od posiadania psów - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

100KB Pobierz
10 Opłata targowa - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

100KB Pobierz
11 Ulga w podatku rolnym z tyt.nabycia gruntów - Wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

22KB Pobierz
12 Umorzenie odsetek od podatku rolnego,leśnego,od nieruchomości i od środków transportu - osoby prawne - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
13 Umorzenie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

98KB Pobierz
14 Umorzenie podatku od środków transportowych - Karta.pdf

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

99KB Pobierz
15 Wymiar podatku leśnego - Deklaracja.doc

Dodano przez:
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Hatko

58KB Pobierz

[1] [2] [3]

« powrót