Pliki do pobrania - Wnioski do pobrania w sprawach różnych

Lp Typ Nazwa pobieranego pliku Rozmiar
1 Formularz aktualizacyjny dla rękodzielników

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

39KB Pobierz
2 MŁODOCIANI PRACOWNICY-FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS .pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

80KB Pobierz
3 MŁODOCIANI PRACOWNICY-INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW.pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

93KB Pobierz
4 MŁODOCIANI PRACOWNICY-OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA-RODO.pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

69KB Pobierz
5 MŁODOCIANI PRACOWNICY-OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS.pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

85KB Pobierz
6 MŁODOCIANI PRACOWNICY-OŚWIADCZENIE PRACODAWCY-RODO.pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

67KB Pobierz
7 MŁODOCIANI PRACOWNICY-WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA- .pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

103KB Pobierz
8 MŁODOCIANI PRACOWNICY-ZGŁOSZENIE ZAWARCIA UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM .pdf

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

62KB Pobierz
9 Realizacja zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca:

153KB Pobierz
10 Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie - Wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści: Magdalena Sinoff
Osoba publikująca: Hatko

37KB Pobierz
11 Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe - Wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści: Magdalena Sinoff
Osoba publikująca: Hatko

42KB Pobierz
12 Udostepnienie danych osobowych - Wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

86KB Pobierz
13 Udostępnienie informacji publicznej - Wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Hatko

17KB Pobierz
14 Udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Śweirzawa - Wniosek.doc

Dodano przez:
Autor treści: Magdalena Grek
Osoba publikująca: Hatko

62KB Pobierz
15 wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.doc

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Hatko

29KB Pobierz

« powrót