2007 rok

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

Przebudowa budynku kina na Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej

w Świerzawie

12 kwietnia 2006 r. została zawarta umowa Nr IG-2004/PL/2.02/1.3/U-50/06 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Świerzawa reprezentowaną przez Burmistrza Józef Kołcza o dofinansowanie Projektu  „Przebudowa budynku kina na Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej w Świerzawie” nr CZ.04.4.85/1.3.PL.1/0270 w ramach Programu INTERREG III A Czechy – Polska.

Na realizację w/w projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 900 000 zł co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych przy całkowitej wartości Projektu wynoszącej 1 200 000 zł.

W wyniku realizacji Projektu zagospodarowany został nieczynny obiekt po byłym kinie o powierzchni 556,90 m2. Powstało tam Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej, którego oferta wypełniła lukę, jaka istniała w prowadzonej dotychczas na terenie gminy działalności kulturalnej. Obiektem zarządza Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

Zakres inwestycji obejmował utworzenie w obiekcie następujących pomieszczeń: Punkt Informacji Turystycznej, 3 sale sekcji kulturalnej, kiosk gastronomiczny, 3 pokoje gościnne, biblioteka z czytelnią, sala konferencyjna.

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca:

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »