2007 rok

[1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

Transgraniczna turystyka edukacyjno-kulturowa w gminie Świerzawa”

Projekt „Transgraniczna turystyka edukacyjno-kulturowa w gminie Świerzawa” to projekt, którego łączna wartość, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 248.750,00 zł, w tym udział środków EFRR wynosi 185.318,75 zł, co stanowi 74,50 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
W konsekwencji realizacja projektu wiązała się z wydatkowaniem 167.953,43 zł


Realizację projektu rozpoczęto 3 maja 2006 roku i zakończono 31 października 2007 r. Przez ten okres zrealizowano następujące etapy:


I Analiza atrakcyjności turystycznej regionu, producentów rękodzieła i twórców ludowych
II Promocja projektu. Wydanie dwujęzycznych materiałów promocyjnych regionu. Organizacja Przeglądu Pieśni Małomiasteczkowych z nagrodami i wyżywieniem dla uczestników
III Przygotowanie i organizacja Święta Chleba (z wyżywieniem i nagrodami dla uczestników). I etap szkoleń
IV Przygotowanie i organizacja wizyt studyjnych, celem przetestowania funkcjonowania samodzielnego projektu
V Przygotowanie i organizacja II cyklu szkoleń na temat małego biznesu i opieki nad turystą
VI Przygotowanie i organizacja III cyklu szkoleń – szkolenia językowe
VII Przygotowanie szlaku turystycznego edukacyjno-kulturowego
VII Przygotowanie IV cyklu szkoleń na temat tworzenia gospodarstwa agroturystycznego i alternatywnych źródeł zarobku na wsi

3.W skład zrealizowanych etapów w okresie objętym sprawozdaniem wchodziły następujące zadania:

I Analiza atrakcyjności turystycznej regionu, producentów rękodzieła i twórców ludowych:
-Zorganizowano spotkanie informujące o realizacji projektu z pracownikami i wolontariuszami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świerzawie
-Przygotowano i rozesłano pisma i ankiety do gestorów oferty turystycznej z terenu gminy
-Zgromadzono informacje służące do stworzenia bazy danych
-Zakupiono sprzęt i wyposażenie usprawniające realizację projektu (komputer, rzutnik, aparat fotograficzny, kserokopiarka)
-Zorganizowano dwa wyjazdy do Niemiec, mające na celu przedstawienie aktualnego etapu projektu partnerom
-Udział w imprezie partnerskiej w Obercunnersdorf :Święto Ulic”

II Promocja projektu. Wydanie dwujęzycznych materiałów promocyjnych regionu. Organizacja Przeglądu Pieśni Małomiasteczkowych z nagrodami i wyżywieniem dla uczestników:
-Przygotowano teksty i zdjęcia do materiałów promocyjnych
-Wydano dwujęzyczne materiały promocyjne w postaci ulotek i folderu (agroturystyka, rękodzieło i atrakcje turystyczne w gminie Świerzawa)
-Przygotowano i zorganizowano „Przegląd Pieśni Małomiasteczkowych” w Świerzawie wraz z wyżywieniem i nagrodami dla uczestników. Przegląd zgromadził 10 zespołów śpiewaczych z terenu Dolnego Śląska, które wzięły udział w konkursie oraz jeden zespół z Niemiec występujący gościnnie. W organizacji imprezy pomagali wolontariusze MGOKSiR
-Udział w imprezie partnerskiej: „Święto Kosy” w Ottenhain
-Współorganizacja imprezy partnerskiej „Dzień Kobiety Wiejskiej” w Hirschfelde
-Rozpoczęto przygotowanie do kolejnego etapu projektu-organizacji Święta Chleba

III Przygotowanie i organizacja Święta Chleba (z wyżywieniem i nagrodami dla uczestników). I etap szkoleń:
-Przygotowanie oraz organizacja „Święta Chleba” w Nowym Kościele z udziałem zespołów ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Dolnego Śląska oraz gości z Niemiec. W Konkursie na Tradycyjne Wypieki Chlebowe wzięło udział dziewięć zespołów (8 z terenu Dolnego Śląska, 1 - z Niemiec). W organizacji imprezy pomagali wolontariusze – członkinie KGW
-Zamówiono przeprowadzenie zajęć w szkole językowej Avance Polska po uprzedniej analizie zebranych ofert cenowych kilku szkół
-Poinformowano mieszkańców gminy o organizacji bezpłatnego szkolenia języka niemieckiego
-Zaproszono do uczestnictwa w szkoleniu językowym rękodzielników, gestorów obiektów agroturystycznych, lokalnych handlowców oraz osoby z terenu gminy mające kontakt z turystą i promocją regionu
-Zaproszono do prowadzenia zajęć z zakresu praktycznego posługiwania się językiem niemieckim członkinie stowarzyszenia LandFrauenkreisverein Lobau-Zittau e.V.
-Zorganizowano pierwszy etap szkoleń-bezpłatny kurs języka niemieckiego z zakresu podstawowej komunikacji międzyludzkiej oraz sformułowań związanych z kontaktem z turystą. W szkoleniu wzięło udział ponad trzydziestu uczestników. Zajęcia odbywały się w miesiącu listopadzie i grudniu, dwa razy w tygodniu po 2 godz. Zajęcia prowadził lektor oraz w ramach wolontariatu członkinie stowarzyszenia z Niemiec
-Zorganizowano wyjazd do Kottmarsdorf na „Kartoffelnfest” w celu prezentacji wyrobów rękodzielniczych
-Zorganizowano spotkania konsultacyjne z partnerami z Niemiec w Hirschfelde w celu przedstawienia aktualnego etapu projektu oraz planów na jego dalszą realizację
-Zorganizowano „Polsko-Niemiecki Kiermasz Świąteczny” – wystawę wyrobów rękodzielniczych w Hirschfelde

IV Przygotowanie i organizacja wizyt studyjnych, celem przetestowania funkcjonowania samodzielnego projektu:
-Wyjazd do Hirschfelde na spotkanie organizacyjne dotyczące wizyt studyjnych
-Przywóz członkiń LandFrauenkreisverein Lobau-Zittau na studyjne wizyty go gminy Świerzawa w celu zwiedzania warsztatów rękodzielniczych, gospodarstw agroturystycznych, poznawanie zasad ich funkcjonowania
-Współorganizacja imprezy partnerskiej „Kiermasz Wielkanocny” w Hirschfelde
-Uczestnictwo w imprezie partnerskiej „Dni Obercunnersdorf” w Obercunnersdorf
-Organizacja spotkania partnerskiego w Hirschfelde celem przedstawienia aktualnego etapu projektu oraz planów na jego dalszą ralizację

V Przygotowanie i organizacja II cyklu szkoleń na temat małego biznesu i opieki nad turystą:
-Zamówiono przeprowadzenia zajęć przez firmę szkoleniową ARLEG S.A.- Agencję Rozwoju Regionalnego po uprzedniej analizie zebranych ofert cenowych
-Poinformowano mieszkańców gminy o organizacji bezpłatnego szkolenia
-Zaproszono do uczestnictwa w szkoleniu lokalnych twórców ludowych, gestorów obiektów agroturystycznych oraz lokalnych handlowców
-Organizacja bezpłatnego szkolenia przez okres luty-marzec 2007 mającego na celu pogłębienie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej, małego biznesu, zasad podatkowania, promocji, marketingu, partnerstwa itp.

VI Przygotowanie i organizacja III cyklu szkoleń – szkolenia językowe:
-Poinformowano mieszkańców gminy o organizacji bezpłatnego szkolenia
-Zaproszono do uczestnictwa w szkoleniu lokalnych twórców ludowych, gestorów obiektów agroturystycznych oraz osoby mające kontakt z niemieckim turystą
-Organizacja bezpłatnego szkolenia przez okres kwiecień-maj 2007 mającego na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem niemieckim
- Zorganizowano spotkanie konsultacyjne w Hirschfelde mające na celu przedstawienie aktualnego etapu projektu oraz planów na jego dalszą realizację

VII Przygotowanie szlaku turystycznego edukacyjno-kulturowego:
-Zlecono opracowanie szlaku turystycznego edukacyjno-kulturowego przez przewodnika sudeckiego
-Opracowano tekst szlaku w języku polskim i niemieckim
-Wykonano na zlecenie tablicę promocyjną informującą o szlaku turystyczny, którą umieszczono przed siedzibą Centrum Kultury i Punktu Informacji Turystycznej w Świerzawie
-Wykonano tabliczki promocyjne oznaczające szlak turystyczny, które zamieszczono na siedzibach warsztatów rękodzielniczych, obiektach noclegowo-gastronomicznych oraz zabytkach gminy

VIII Przygotowanie IV cyklu szkoleń na temat tworzenia gospodarstwa agroturystycznego i alternatywnych źródeł zarobku na wsi:
-Zamówiono przeprowadzenie zajęć przez firmę szkoleniową ARLEG S.A. – Agencja Rozwoju Regionalnego po uprzedniej analizie zebranych ofert cenowych
-Poinformowano mieszkańców gminy Świerzawa o organizacji bezpłatnego szkolenia
-Zaproszono do uczestnictwa w szkoleniu lokalnych twórców ludowych, gestorów obiektów agroturystycznych oraz lokalnych handlowców
-Organizacja bezpłatnego szkolenia przez okres czerwiec, lipiec i wrzesień 2007 mającego na celu pogłębienie wiedzy z zakresu tworzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz alternatywnych źródeł zarobku na wsi
-Udział w imprezie partnerskiej „Kartoffelnfest” w Obercunnersdorf
-Zorganizowano spotkanie partnerskie mające na celu podsumowanie realizacji projektu oraz przedstawienie planów na dalszą współpracę partnerską
-Zorganizowano objazd szlakiem turystycznym edukacyjno-kulturowym z udziałem partnerów z Niemiec
-Zorganizowano spotkania podsumowujące projekt z twórcami ludowymi, gestorami bazy noclegowo-gastronomicznej, przewodnikami turystycznymi, władzami samorządowymi oraz lokalnymi handlowcami.

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca:

[1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »