RPO WD

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]    następna strona »

 


Dnia 27 lutego 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.06.01.03-02-0001/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa żłobka publicznego w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 1.164.792,44 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.372.187,99zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ – 6.1.3.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).


 

 
 
 

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca: Jakub Hatko

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]    następna strona »