2008 rok

[1]  [2]    następna strona »

I Europejskie Spotkanie z Tradycją pod Wielisławką w Sędziszowej

8 lutego 2008 r. została zawarta Umowa nr 188/6/N/162 pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa a Gminą Świerzawa o dofinansowanie Mikroprojektu nr 188/6/N "I Europejskie Spotkanie z Tradycją pod Wielisławką w Sędziszowej" w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Na realizację w/w projektu przyznano dofinansowanie ze środków:
1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 38 362,50 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych
2. Budżetu państwa w kwocie 5 115,00 zł
przy całkowitej wartości Projektu wynoszącej 51 150,00 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2008 roku i obejmowała następujące etapy:

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2008 roku i obejmowała następujące etapy:
- przygotowanie materiałów do publikacji o Sędziszowej
- przygotowanie informacji dotyczącej imprezy (zaproszenia, afisze, plakaty, banner reklamowy)
- wykonanie i montaż wiaty turystycznej i stołów biesiadnych z ławami
- wykonanie grilla kamiennego
- wykonanie i montaż dwujęzycznej tablicy informacyjnej
- przygotowanie wystawy fotograficznej "Z dziejów Sędziszowej"
- wydanie folderu promującego Sędziszową
- zorganizowanie imprezy kulturalnej (plenerowej) z konkursami i darmowym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy.

Impreza pod nazwą "I Europejskie spotkanie z tradycją pod Wielisławką w Sędziszowej" odbyła się dnia 29 marca 2008 r. na terenie rekreacyjnym przy wzgórzu Wielisławka w Sędziszowej i mimo złej pogody zgromadziła ok. 200 osób. W trakcie całej imprezy zorganizowano kilka konkursów (m.in. na najładniejszą marzannę), trwało wspólne grillowanie, pieczenie kiełbasek na ognisku, a każdy otrzymał bogaty posiłek. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali także pamiątkowe gadżety oraz nową publikację "Przewodnik historyczny po Sędziszowe
 

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca:

[1]  [2]    następna strona »