Kontynuacja akcji

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia mieszkańców miasta i gminy Świerzawa, o przystąpieniu samorządu do kontynuacji ogólnopolskiej akcji społecznej dla samorządów

''PRZEJRZYSTA POLSKA'' w 2006r.

W ramach akcji samorząd zobowiązany jest do wykonania zadań według zasad i standardów określonych przez organizatorów akcji tj.

I.ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1.1.Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług.

II.ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

2.1.Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu i społeczność lokalną.

III.ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

3.1.Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych .

Zapraszam mieszkańców miasta i gminy Świerzawa do włączenia się do wspólnej realizacji zadań uwzględniających udział społeczności lokalnej.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam,że w dniu 29 czerwca 2006r. o godz.18,oo w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Świerzawie odbędzie się ogólne zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych,grup społecznych ,działających na terenie miasta i gminy Świerzawa .Przedmiotem spotkania będzie między innymi wspólne opracowanie zagadnień ważnych dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa wymagających rozstrzygnięcia w trybie konsultacji społecznych .

Zapraszam do udziału w spotkaniu .

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Józef Kołcz

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Użytkownik techniczny ESC S.A.


Zobacz dziennik zmian »