Referaty i samodzielne stanowiska urzędu

 

   

URZĄD MIEJSKI W ŚWIERZAWIE
tel. 75 71 35 360, fax 75 71 35 390 wew.21

urzad@swierzawa.pl, sekretariat@swierzawa.pl


Poniedziałek - Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek : 7.30 - 16.30
Piątek: 7.30 - 14.30

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy – Paweł Kisowski,
 • Sekretarz Miasta i Gminy –  Ireneusz Maciejczyk, e-mail: sekretarz@swierzawa.pl
 • Skarbnik Miasta i Gminy – Andrzej Chodyra,
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świerzawie – Dorota Falęcka-Kikuła nr wew.22
  email: usc@swierzawa.pl

 

 

 • REFERAT  ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
  • stanowisko ds. obsługi interesanta i archiwum zakładowego - Beata Sosnowska, nr wew. 33
  • stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych –Sylwia Maleńczuk, nr wew. 29
   email: s.malenczuk@swierzawa.pl
  • stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu  – Marta Cieśla,  nr wew.20
   email:  sekretariat@swierzawa.pl
  • stanowisko ds. promocji turystyki i sportu – Malwina Grzeszykowska, nr wew.28
   email: promocja@swierzawa.pl
  • informatyk  - Jakub Hatko, nr wew. 32, informatyk@swierzawa.pl

 

 • REFERAT INWESTYCJI I  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ
  • Kierownik referatu - Magdalena Grala, nr wew. 30
  • Zastępca Kierownika referatu – Izabela Majdak nr wew. 35
  • stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych – Paulina Baran,  nr wew. 34
  • stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych -                              , nr wew. 34
  • stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej – Krzysztof Żądło,  nr wew. 34
  • stanowisko ds. gospodarki odpadami  – Urszula Forycka, nr wew. 65
  • stanowisko ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska – Krzysztof Jagiełło nr wew. 35
  • stanowisko ds. ewidencji mienia gminnego – Paulina Kołcz nr wew. 35
 • REFERAT BUDŻETU I  FINANSÓW
  • Kierownik referatu - Główny księgowy - Magdalena Grek nr wew. 27
  • stanowisko ds. wymiaru podatków – Renata Stanok nr wew. 26
  • stanowisko ds. księgowości podatkowej - Agnieszka Szpecht nr wew. 26
  • stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych -                   nr wew. 26
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Józefa Stąpor nr wew. 36
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Joanna Synoś nr wew. 36
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Barbara Połuch nr wew. 36
  • stanowisko ds. kadr i płac  – Joanna Wojtyniak nr wew. 31

 

 

 • SAMODZIELNE STANOWISKA
 • stanowisko ds. oświaty - Edyta Marzec, nr wew. 28
 • stanowisko ds. ewidencji ludności, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych  - Danuta Buczyńska, nr wew. 37
 • stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej  – Sylwia Stuczyńska, nr wew. 37
 • pomoc administracyjna  - Waldemar Kwieciński, nr wew. 65
 •  

 

 •   GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚWIERZAWIE

siedziba: Urząd Miejski w Świerzawie

ul. Plac Wolności 60

tel. 75 71 35 360

fax 75 71 35 208

email: zarzadzaniekryzysowe@swierzawa.pl

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Jakub Hatko