Nabór pracowników

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców, że nabór pracowników do Urzędu |Miejskiego w Świerzawie następuje w trybie i na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 0152/10/2005 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na wolne urzędnicze stanowiska do Urzędu Miejskiego w Świerzawie. Zarządzenie udostępnione jest do wiadomości mieszkańcom poprzez strone internetową www.bip.swierzawa.pl w zakładce PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2005r. oraz może być udostępnione do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie pok nr 2.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
 

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca:


Zobacz dziennik zmian »