Konto - podatki i opłaty

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie podaje Symbol gminy   02 26 043 Regon   000539354,   NIP 611-10-02-235   oraz   numer rachunku bankowego na   który   należy   wpłacać   należne   naszej   gminie udziały w podatkach i opłatach   z Urzędów Skarbowych, oraz wpłaty za udostępnienie danych osobowych.
PBS Złotoryja o/Świerzawa   34 8658 1019 0000 0172 2000 0010

 

Podatki i opłaty oraz opłatę skarbową i opłatę od posiadania psów do naszej gminy należy wpłacać na konto nr:

63 8658 1019 3900 0172 2000 0040   PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIERZAWA

Z zagranicy przed nr konta należy dodac nr swift:

POLUPLPR

 

Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że na podstawie złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej. Opłata obowiązuje od 1 lipca 2013 r. i należy ją wnosić w terminie do 15 po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (np. opłatę za lipiec należy wnieść do 15 sierpnia 2013 r.) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie:
Nr 35 8658 1019 3900 0172 2000 0350

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »