Jednostki pomocnicze Gminy

MIASTO ŚWIERZAWA

 1. Świerzawa - Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa Krystyna Lewandowska - Tel. 693 629 777
Rada Mieszkańców Miasta Świerzawa:
1. Anna Szymańska
2. Czesław Jędrzejewski
3. Teresa Bieda
4. Henryk Gadomski
5. Kazimierz Tyka
6. Lila Maj
 

SOŁECTWA GMINY

 • Biegoszów - sołtys Irena Gruszka - Tel. 75 7 135 964

Rada Sołecka:
1. Dorota Brezman

2. Agata Szumska

3. Lucyna Bielecka

4. Radosław Kowalczyk

 

 • Dobków - sołtys Anna Kuczyńska - Mosoczy - Tel. 607 830 168

Rada Sołecka:
1. Dorota Guzowska

2. Jan Klich

3. Leszek Wrąbel

4. Monika Żukowska

 

 • Gozdno - sołtys Ewelina Mikołajczyk - Tel. 500 416 091

Rada Sołecka:
1. Zdzisław Romejko

2. Józef Urban

3. Teresa Róg

 

 • Lubiechowa - sołtys Igor Brzezicki - Tel. 661 132 264

Rada Sołecka:
1. Iwona Romańska

2. Teresa Kuś- Wolińska

3. Sławomir Gołuch

4. Aleksandra Matuszak

5. Arkadiusz Leszczyna

6. Magdalena Paniewska

 

 • Nowy Kościół - sołtys Zbigniew Zięba - Tel. 75 7 124 210

Rada Sołecka:
1. Mateusz Stolarczyk

2. Halina Kocimska

3. Józef Batek

4. Małgorzata Kozikowska

5. Krzysztof Motyl

6. Agnieszka Krupienia - Jaros

 

 • Podgórki - sołtys Sylwia Pakosz - Tel. 693 423 277

Rada Sołecka:
1. Beata Naciskała

2. Czesława Kania

3. Mariusz Naciskała

4. Krzysztof Pakosz

5. Marianna Spychalska.

 

 • Rzeszówek - sołtys Wiesław Romejko - Tel. 75 7 135 278

Rada Sołecka:
1. Marcin Janczura

2. Łukasz Wołowiec

3. Maciej Zawierucha

 

 • Rząśnik - sołtys Wioletta Wojtasik  - Tel. 511 210 933

Rada Sołecka:
1. Jolanta Kaczor

2. Barbara Dolasińska

3. Krystian Rozum

4. Dariusz Byrgiel

5. Bartosz Szłapa

6. Bogusława Jermaczek

 

 • Sędziszowa - sołtys Jadwiga Grzybczyk - Tel. 75 7 126 067

Rada Sołecka:
1. Mariola Furs

2. Marzena Furs

3. Agnieszka Szczucka

4. Barbara Ellwart

5. Iwona Pałczyńska

6. Agnieszka Kurek.

 

 • Sokołowiec - sołtys Roman Żukrowski  - Tel. 75 71 25 135

Rada Sołecka:
1. Dawid Hubaj

2. Mateusz Wodzyński

3. Szymon Kobiela

4. Andrzej Kijowski

5. Jolanta Kobyłecka

6. Edyta Rutkowska

 

 • Stara Kraśnica - sołtys Tadeusz Kossowski - Tel. 75 7 135 193

  Rada Sołecka:
  1. Mariusz Dymański

2. Dawid Jagiełła

3. Zbigniew Baran

4. Joanna Łazarewicz

5. Robert Kuraś

6. Sławomir Rudnicki

 

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

 

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej (sołectwa ) zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz.U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) . Funkcję sołtysa wykonuje zgodnie ze statutem sołectwa oraz pobiera podatki i opłaty lokalne na podstawie odrębnych przepisów.

 

Organem wspierającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka.

 

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Sylwia Maleńczuk


Zobacz dziennik zmian »