Jednostki pomocnicze Gminy

MIASTO ŚWIERZAWA

 1. Świerzawa - przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa Janusz Michoń - Tel. 660742737
Rada Mieszkańców Miasta Świerzawa:
1. Kurzeński Sylwester
2. Ludera Jan
3. Maj Lila
4. Obora Jacek
5. Popielarz Adam
6. Rosiński Stanisław
7. Szymańska Anna
 

SOŁECTWA GMINY

 • Biegoszów - sołtys Irena Gruszka - Tel. 75 7 135 964

Rada Sołecka:
Bielecka Lucyna 
Hajder Mieczysław
Wątroba Jerzy

 

 • Dobków - sołtys Edward Grabski - Tel. 75 7 135 374

Rada Sołecka:
Grzeczkowska Stefania
Klich Jan
Kołcz Alicja
Kuczyńska - Mosoczy Anna
Nowicka Elżbieta
Ozga Helena
Świderska Janina

 

 • Gozdno - sołtys Kazimiera Ciężka - Tel. 75 7 135 381

Rada Sołecka:
Romejko Zdzisław
Róg Teresa
Urban Jerzy

 

 • Lubiechowa - sołtys Aleksandra Matuszak - Tel. 75 7 134 585

Rada Sołecka:
Gołuch Sławomir
Kunc-Mosoń Agnieszka
Ochab Tomasz
Ozga Patrycja
Romańska Iwona
Stępniewski Zbigniew
Wójcik Wiesław

 

 • Nowy Kościół - sołtys Zbigniew Zięba - Tel. 75 7 124 210

Rada Sołecka:
Gudel Dawid
Kozikowska Małgorzata
Kuryś Robert
Majcher Piotr
Matusiak Marian
Ozga Daniel
Pawlak Marcin
Radomski Mateusz

 

 • Podgórki - sołtys Justyna Sipowicz - Tel. 75 7 512 100

Rada Sołecka:
Batkiewicz Joanna
Kukolka Mateusz
Mrozik Mariola
Pakosz Krzysztof
Wiktor Janina

 

 • Rzeszówek - sołtys Wiesław Romejko - Tel. 75 7 135 278

Rada Sołecka:
Dymański Ryszard
Lichoś Rafał
Wiśniewska - Zawierucha Marta

 

 • Rząśnik - sołtys Paweł Lipski - Tel. 75 7 125 179

Rada Sołecka:
Byrgiel Dariusz
Dolasińska Barbara
Hutek Waldemar
Jaworska Sylwia
Multon - Kozłowska Renata

 

 • Sędziszowa - sołtys Jadwiga Grzybczyk - Tel. 75 7 126 067

Rada Sołecka:
Furs Marzena
Kurek Agnieszka
Kurek Czesława
Szczucka Agnieszka
Widziewicz Edward

 

 • Sokołowiec - sołtys Krzysztof Pióro - Tel. 75 7 125 224

Rada Sołecka:
Błach Jarosław
Detnerski Zbigniew
Hubaj Andrzej
Jakubowski Ireneusz
Kijowski Andrzej
Tusińska Elżbieta
Zajda Urszula

 

 • Stara Kraśnica - sołtys Tadeusz Kossowski - Tel. 75 7 135 193

  Rada Sołecka:
Baran Zbigniew
Chiżewski Robert
Kuraś Robert
Łazarewicz Joanna
Przygoda Dorota
Skupień Krzysztof
Zdziechowicz Józef

 

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

 

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej (sołectwa ) zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) . Funkcję sołtysa wykonuje zgodnie ze statutem sołectwa oraz pobiera podatki i opłaty lokalne na podstawie odrębnych przepisów.

 

Organem wspierającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka.

 

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »