Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regio-nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.230.2018.JW na terenie miasta i gminy Świerzawa obowiązywać będą przez okres 3 lat następujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców od dnia 22.06.2018r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w okresie obowiązywania nowej taryfy.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania taryfy

Jednostka miary

od 1 do 12 miesięcy

od 12 do 24 miesięcy

od 25 do 36 miesięcy

1

Grupa 1 - gospodarstwa domowe, przemysł,  pozostali odbiorcy z miasta Świerzawa, wsi Dobków, Stara Kraśnica, Rzeszówek, Nowy Kościół

cena za dostawę wody

              3,67     

              3,84     

              3,99     

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej

              3,50     

              3,50     

              3,50     

zł/osoba/m-c

2

Grupa 2 - gospodarstwa domowe, przemysł,  pozostali odbiorcy ze wsi Lubiechowa

cena za dostawę wody

              3,26     

              3,32     

              3,53     

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej

              3,50     

              3,50     

              3,50     

zł/osoba/m-c

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowej taryfy.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania taryfy

Jednostka miary

od 1 do 12 miesięcy

od 12 do 24 miesięcy

od 25 do 36 miesięcy

1

Grupa 1 - gospodarstwa domowe, przemysł,  pozostali odbiorcy z terenu miasta i gminy Świerzawa

cena za odprowadzone ścieki

                5,84     

                6,06     

                6,33     

zł/m³

 

 

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »