Wybory Prezydenta RP 2015

W Y B O R C O    !!!

 
SPRAWDŹ, czy jesteś umieszczony w spisie osób uprawnionych do głosowania w WYBORACH PREZYDENTA RP w dniu 10.05.2015 roku, który wyłożony będzie do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie pok. Nr 1 w dniach     od  20  do  25 kwietnia 2015 roku  w godzinach od  8.00  do  15.00.
 
 
UWAGA !!!
 
Ø W głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, stale zamieszkujące   na terenie Miasta i Gminy Świerzawa
Ø Do dnia 27 kwietnia 2015 r. w  można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego
Ø Do dnia 04 maja 2015 r. wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
    głosowania
Ø Do dnia 05 maja 2015 r. osoby przebywające czasowo na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie nie zameldowani mogązgłosić swój wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania miejsca pobytu
Ø Do dnia 08 maja 2015 r. wyborca zmieniający miejsce pobytu w dniu wyborów może na swój wniosek otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy

 

  ( - )  Józef Kołcz

 

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »