"Wzmocnienie działań i narzędzi promocyjnych.."

 

 

Zakończyła się realizacja mikroprojektu pn "Wzmocnienie działań i narzędzi promocyjnych w gminach Świerzawa i Mala Skala".

W ramach projektu wykonano:

- tablice promocyjne - tzw. WITACZE w gminie Świerzawa

- bannery (po dwa dla każdego z partnerów projektu)

- roll-up'y (po dwa dla każdego z partnerów projektu)

- ulotki promocyjne o obu gminach w czterech wersjach językowych

 

Ponadto zorganizowano dwa wyjazdy turystyczne dla 30-osobowych grup mieszkańców Świerzawy i Malej Skaly do gminy partnerskiej oraz wykonano drobne gadżety promocyjne.

 

FINANSOWANIE ZGODNIE Z UMOWĄ:
całkowita wartość projektu: ok. 34.000 zł
dofinansowanie z UE i budżetu państwa: 32.300 zł
wkład własny gminy: ok. 1.700 zł 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: