Kanalizacja w Starej Kraśnicy - etap II

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa w tym budowa kanalizacji wodociągu w miejscowości Stara Kraśnica – Etap B”

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Operacja zrealizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 30.04.2014 – 25.12.2014
Koszty całkowite: 1.331.812,-
Koszty kwalifikowane: 1.076.386,64 zł.
Kwota pomocy wynikająca z umowy: 794.544 zł.

W ramach projektu przeprowadzono prace ziemne, budowę kanalizacji oraz budowę sieci wodociągowej.

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: