Podręczniki dla dzieci 2014

 

 

Świerzawa, dn.17.09.2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.: „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

 

W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę do siedziby zamawiającego podręczników dla dzieci wg poniższych parametrów:

 

1. Pakiet „Odkrywam siebie szkoła tuż tuż” Wyd. MAC

Autor: Wiesława Żaba – Żabińska

Liczba pakietów: 12

 

 

2. Pakiet „A ja rosnę i rosnę. Czterolatek” Wyd. MAC

Autor: Barbara Gorajska, Czesław Cyrański, Mariola Golc,

Liczba pakietów: 6

 

 

3. Pakiet „A ja rosnę i rosnę. Trzylatek” Wyd. MAC

Autor: Barbara Gorajska, Czesław Cyrański, Mariola Golc, Małgorzata Stańczyk

Liczba pakietów: 8

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokupowania powyższych pozycji dla nowo przyjętych dzieci do 31 grudnia 2014 roku.

 

Termin wykonania i dostawy: do 10.10.2014

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta na podręczniki dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i w Dobkowie”

prosimy złożyć do dnia 29.09.2014 drogą pocztową

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie

Plac Wolności 60

59-540 Świerzawa

lub przesłać drogą poczty elektronicznej na adres: oswiata@swierzawa.pl

 

Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Sinoff i pani Agnieszka Kunc-Mosoń
tel. 75 71 35  360 wew. 28

 

Gmina Świerzawa

59-540 Świerzawa

Plac Wolności 60

NIP: 694-15-62-578

 

Faks: 75 71 35  390 wew. 21

e-mail: oswiata@swierzawa.pl 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: