Wybory samorządowe 2014

      Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że od tego dnia można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu. Wszystkie dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

 

Kalendarz wyborczy dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

czytaj więcej...

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJE

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosowanie korespondencyjne

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »