ANKIETA DYSTRYBUOWANA PODCZAS ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI

  1. Proszę o wybranie 10 zadań publicznych w gminie wymagających poprawy lub realizacji:
• Sieć wodociągowa/ kanalizacyjna,
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
• Usuwanie eternitu,
• Gazociąg,
• Sieć internetowa,
• Drogi polne,
• Drogi pozostałe, publiczne (asfaltowe),
• Infrastruktura przydrogowa – chodniki, parkingi,
• Oświetlenie,
• Zaniedbane zabytki,
• Ochrona przyrody,
• Infrastruktura sportowa (boiska, ścieżki rowerowe),
• Infrastruktura rekreacyjna – wspólne miejsca imprez, place zabaw,
• Świetlice wiejskie,
• System odbioru odpadów,
• Bezpieczeństwo,
• Służba zdrowia,
• Pomoc społeczna,
• Edukacja,
• Kultura,
• Turystyka (miejsca odpoczynku turysty, punkty widokowe, szlaki turystyczne, tablice informacyjne, mapy itp.)
• Czystość w miejscach publicznych,
• Komunikacja,
• Energia elektryczna,
• Brak miejsc pracy,
• Sytuacja mieszkaniowa,
• Problem bezdomnych zwierząt,
• Plan zagospodarowania przestrzennego,
• Obsługa przedsiębiorcy,
• Opieka przedszkolna, żłobek

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: