"Wielisławka 2014 - transgraniczny rajd turystyczny"

Projekt polegać będzie na zorganizowaniu rajdu turystycznego na terenie Gminy Świerzawa, w którym wezmą udział drużyny dorosłych i dzieci zarówno z Czech jak i z Polski.Tegoroczny rajd prowadzić będzie na 6 trasach, na których iść będą po 3 drużyny 15-osobowe.

Przewidywany termin rajdu: czerwiec 2014
 

Podczas rajdu uczestnicy poznawać będą walory turystyczne i przyrodnicze regionu Świerzawy, a równocześnie prowadzone będą konkursy i zabawy ekologiczne. Każdy z uczestników otrzyma koszulkę pamiątkową oraz znaczek, a najlepsze drużyny dodatkowe nagrody. Podczas rajdu będą robione zdjęcia, które następnie zostaną wywołane. Ze zdjęć zostanie stworzona wystawa fotograficzna, która będzie prezentowana u obu partnerów.

 

koszty kwalifikowalne projektu: 8.226,00 Euro
dofinansowanie z UE i budżetu państwa: 7.814,70 Euro
wkład własny gminy: 411,30 Euro

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: