Tablice wjazdowe

http://wdrozenia.escsa.eu/swierzawa/data/images/PROJEKTY%20UNIJNE/logorpo.jpg

Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Świerzawa, dn. 21.10.2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.:  „Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” planuje wykonanie 4 tablic wjazdowych do miejscowości informujących o monitoringu.

W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego 2 tablic wjazdowych do Świerzawy i 2 tablic wjazdowych do Wojcieszowa o poniższych parametrach:

- materiał: blacha ocynk min. 0,5 mm zagięta krawędziowo ( 2 cm po obwodzie )
- wymiar: 120 cm x 50 cm
- wydruk grafiki 4/0, całość zabezpieczona folią UV
- 2 projekty graficzne po stronie Wykonawcy wg materiałów przekazanych przez Zamawiającego
- transport do Świerzawy

 

Termin wykonania i dostawy:

- 2 tablice wjazdowe do Świerzawy: do 15.11.2013
- 2 tablice wjazdowe do Wojcieszowa: do 31.01.2014

 

Ofertę prosimy złożyć do dnia 04.11.2013 drogą pocztową, faksem lub e-mailem (promocja@swierzawa.pl)

 

Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Kunc - Mosoń tel. 75 71 35 360 wew. 28

 

Gmina Świerzawa
59-540 Świerzawa
Plac Wolności 60
NIP: 694-15-62-578

Faks: 75 71 35 390 wew. 21
e-mail: promocja@swierzawa.pl

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: