język niemiecki

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

----------------------------------------------------------------------------------

  Świerzawa, dn. 18.12.2012 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.:„Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej” planuje prowadzenie zajęć grupowych w zakresie nauki języka niemieckiego

 

Liczba godzin: 2 grupy x 100 h

Liczba osób w grupie: 8

 

Termin prowadzenia zajęć: luty 2013 - czerwiec 2013 (zajęcia dwa razy w tygodniu + dodatkowo w miarę potrzeb wg ustalonego wcześniej harmonogramu z koordynatorem projektu)

 

Miejsce prowadzenia zajęć: Świerzawa – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

 

Ofertę prosimy złożyć do dnia 25.01.2013 drogą pocztową, faksem lub e-mailem (promocja@swierzawa.pl)

 

Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Kunc - Mosoń tel. 75 71 35 360 wew. 28

 

Gmina Świerzawa
59-540 Świerzawa
Plac Wolności 60
NIP: 694-15-62-578

Faks: 75 71 35 390 wew. 21
e-mail: promocja@swierzawa.pl

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: