Wykonanie koncertu muzycznego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA ŚWIERZAWA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie koncertu muzycznego w dniu 15.06.2013 r. w związku z organizacją XLV Rajdu Wielisławka.

 

Warunki:
• Czas trwania koncertu – 4 h w cyklicznych blokach po minimum 45 minut
• Posiadanie pełnego instrumentarium umożliwiającego wykonanie koncertu,
• Repertuar: covery - polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa z okresu ostatnich 30-tu lat.
• Posiadanie prawa do wykonywania oferowanego repertuaru.

 

Ofertę w formie ogólnej kwoty brutto za wszystkie występy w tym dniu należy przedstawić na załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.


TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 6.06.2013 r.

MIEJSCE: Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa
fax: 075/ 7135390
email: zastepcaburrmistrza@swierzawa.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Organizacja Jubileuszowego, czterdziestego piątego rajdu Wielisławka”
Rajd zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: