Dostawa artykułów spożywczych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Świerzawa, 29.05.2013 r.

GMINA ŚWIERZAWA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
na dostawę w dniu 15.06.2013 r. artykułów spożywczych jn.


• Bigos – 300 porcji (200g) = 60 kg
• Kiełbasa śląska – 30 kg
• Chleb – 100 bochenków (1 kg)
• Herbata – 100 l


Do ww. artykułów należy dołączyć naczynia jednorazowe umożliwiające ich konsumpcję (tacka, miska, łyżka, widelec, łyżeczka) oraz przyprawy w stosownej ilości (ketchup, musztarda)

 

Ofertę w formie ogólnej kwoty brutto za całość proszę przedstawić na załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Dostawy powyższych artykułów należy dokonać w dniu 15.06.2013 r. w miejscu zakończenia Rajdu Wielisławka, u podnóża szczytu o godz. 13.00.

 

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 07.06.2013 r.

MIEJSCE: Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Plac Wolności 60. 59-540 Świerzawa
fax: 75/ 7135390
email: zastepcaburmistrza@swierzawa.pl
 

W załączeniu wzór oferty do wypełnienia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Organizacja Jubileuszowego, czterdziestego piątego rajdu Wielisławka”
Rajd zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: