tablice partnerskie

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

Projekt: Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Kottmar

na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej

 

 

Świerzawa, dn. 06.05.2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.:„Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Kottmar na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej” planuje wykonanie dwóch tablic informacyjno - promocyjnych z konstrukcją drewnianą.

W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego:

- 2 tablic informacyjnych z drewnianą konstrukcją o wym. 125 cm x 125 cm z daszkiem

Projekt graficzny po stronie Wykonawcy wg materiałów merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego

 

Termin dostawy do siedziby Zamawiającego: do 28.06.2013


Ofertę prosimy złożyć do dnia 31.05.2013 drogą pocztową, faksem lub e-mailem (promocja@swierzawa.pl)

Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Kunc - Mosoń tel. 75 71 35 360 wew. 28

Gmina Świerzawa
59-540 Świerzawa
Plac Wolności 60
NIP: 694-15-62-578

Faks: 75 71 35 390 wew. 21
e-mail: promocja@swierzawa.pl

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: