Zestawy edukacyjne - nagrody

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Świerzawa, dn. 25.04.2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.: Organizacja Jubileuszowego, czterdziestego piątego rajdu Wielisławka planuje zakup nagród dla uczestników rajdu. W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na 30 zestawów edukacyjnych. W skład jednego zestawu edukacyjnego wchodzi:

- wydawnictwo albumowe o Karkonoszach - objętość: od 80 do 120 stron

- mapa turystyczna Gór i Pogórza Kaczawskiego z opisem turystyczno - krajoznawczym

 

Termin dostawy: do 10.06.2013

 

Ofertę prosimy złożyć do dnia 17.05.2013 drogą pocztową, faksem lub e-mailem (promocja@swierzawa.pl)

 

 

Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Kunc - Mosoń tel. 75 71 35 360 wew. 28

 

Gmina Świerzawa
59-540 Świerzawa
Plac Wolności 60
NIP: 694-15-62-578

Faks: 75 71 35 390 wew. 21
e-mail: promocja@swierzawa.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Organizacja Jubileuszowego, czterdziestego piątego rajdu Wielisławka”
Rajd zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc - Mosoń
Osoba publikująca:

Załączniki: