Filmy promocyjne

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

Projekt: Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Kottmar

na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świerzawa, 08.04.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

I. Zamawiający:

Gmina Świerzawa
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
NIP: 694-15-62-578

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, opracowaniu oraz wykonaniu prezentacji filmowej dotyczącej Gminy Świerzawa (PL) i Gminy Kottmar (GER),  obejmującej dodatkowo:

- profesjonalne wykonanie filmów w technologii HD,

- ujęcia lotnicze także z niskimi przelotami nad filmowanymi miejscami,

- ujęcia z kamer w ruchu

- dostawa do siedziby zamawiającego

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Prezentacja podstawowa obejmuje przygotowanie i przekazanie Gminie materiału filmowego HD na nośniku zewnętrznym DVD z możliwością umieszczenia prezentacji filmowej na stronie internetowej z mapa interaktywną:

1)Walory turystyczne Gminy Świerzawa (PL)

2)Walory turystyczne Gminy Kottmar (GER)

 

Czas trwania każdej z 2 części prezentacji wynosić będzie ok. 10 minut. Całość łącznie ok. 20 minut z elementami podstawowej animacji + dodatkowo w ramach interaktywnego menu na płycie możliwość obejrzenia galerii zdjęć oraz wyboru określonej części prezentacji. Zastosowanie strategii spójności pomiędzy poszczególnymi częściami filmu, brak reklam komercyjnych, film ilustrowany licencjonowaną muzyką w tle oraz podkładem głosowym profesjonalnego lektora (w języku:  niemieckim, polskim). Interaktywna mapa z aktywnymi do nawigacji punktami filmowanych obiektów oraz dodatkowych miejsc wskazanych na mapie wg scenariusza, moduł informacyjny, możliwość przesłania linku za pośrednictwem dowolnego komunikatora – co zwiększy ogólnodostępność realizowanego zadania.

+ ewentualne propozycje firm

Materiał kręcony w technologii HD na terenie dwóch gmin (ok. 10 dni zdjęciowych ). Nakręcone filmy muszą zostać przygotowane w sposób profesjonalny, przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu filmowego, umożliwiającym wykorzystanie go również w przekazach telewizyjnych. 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zadanie będzie zrealizowane do 26.06.2013

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy nadsyłać droga tradycyjną lub poczta elektroniczną nie później niż do 30.04.2013 r. na adres:

Gmina Świerzawa
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
promocja@swierzawa.pl

 

VI. Ocena ofert

Kryterium wyboru:
Cena – 100 %

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z firmą/osobą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Kunc – Mosoń tel. 75 71 35  360 wew. 28 promocja@swierzawa.pl

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: