Koszulki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Świerzawa, dn. 24.04.2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.: Organizacja Jubileuszowego, czterdziestego piątego rajdu Wielisławka planuje wykonanie 50 koszulek (t-shirt) z nadrukiem. W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego 50 koszulek typu t-shirt wg poniższych parametrów:

 

- gramatura – min. 160 g/m2,

- nadruk z przodu koszulki (ok. 10 cm x 10 cm) i na rękawie

- opracowanie graficzne nadruków po stronie Wykonawcy

 

Termin wykonania i dostawy: do 07.06.2013

 

Ofertę prosimy złożyć do dnia 15.05.2013 drogą pocztową, faksem lub e-mailem (promocja@swierzawa.pl)

 

 

Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Kunc - Mosoń tel. 75 71 35 360 wew. 28

 

Gmina Świerzawa
59-540 Świerzawa
Plac Wolności 60
NIP: 694-15-62-578

Faks: 75 71 35 390 wew. 21
e-mail: promocja@swierzawa.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Organizacja Jubileuszowego, czterdziestego piątego rajdu Wielisławka”
Rajd zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc - Mosoń
Osoba publikująca:

Załączniki: