Kompleks sportowo - rekreacyjny w Starej Kraśnicy

PROJEKT: Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Starej Kraśnicy – remont miejsc siedzących i ogrodzenia

Wartość projektu: 58.000,- zł. Dofinansowanie 25.000,- zł

Operacja dotyczyła remontu infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej dla użytkowników kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Starej Kraśnicy.
Zgodna jest z Przedsięwzięciem V „Aktywne i zadbane kaczawskie wsie” z listy rekomendowanych operacji. pn. "Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów  sportowych i rekreacyjnych,".
Wpływa na osiągnięcie celu ogólnego II: Aktywizacja obszarów wiejskich oraz integracja mieszkańców oraz celu szczegółowego 2.2. Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz rozbudowa infrastruktury sprzyjającej pobudzaniu aktywności lokalnej oraz wypoczynku i rekreacji.
Operacja polega na modernizacji widowni stadionu oraz wymianie ogrodzenia.
Operacja stanowi I etap procesu modernizacyjnego.
Powyższe inwestycje są niezbędne dla rozgrywania meczów pilkarskich klasy okręgowej, do której awansował Klub Sportowy POGOŃ Świerzawa

Nowe bramy prowadzące na stadion w Świerzawie

 

nowe siedziska na trybunach

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: