Centrum Kulturalno - Historyczne

 

PROJEKT: Remont Świetlicy Wiejskiej na Centrum Kulturalno-Historyczne oraz budowa infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno-kulturowego wsi Dobków

 

W dniu 28 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: "Remont Świetlicy Wiejskiej na Centrum Kulturalno-Historyczne oraz budowa infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno-kulturowego wsi Dobków".

Wniosek został złożony w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 649.489,92 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 399.277,00 zł
BUDŻET GMINY: 250.212,92 zł

Działania w ramach realizacji zadania:
·  Remont świetlicy wiejskiej w Dobkowie i stworzenie w tym miejscu "Centrum Kulturalno - Historyczne" oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu,
·  Utworzenie szlaku kapliczek, a w tym:
- konserwacja 3 kapliczek,
- modernizacja nawierzchni szlaku (770 mb)
- wykonanie oznakowania szlaku

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: