Aktualne konkursy dla NGO

Poniżej będziemy przedstawiać informacje nt. dostępnych projektów do wykorzystania przez organizacje pozarządowe, szkoły (i indywidualnie nauczycieli), kluby sportowe, osoby prywatne itp.

W przypadku zainteresowania którymś z programów i wolą jego zrealizowania lub potrzeby konsultacji, prosimy o kontakt:

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
tel. 75 71 35 360, 75 71 35 388

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia aktualizacja: luty 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 lutego 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r. poz.1118 ze zm.) ) ogłasza    otwarty konkurs ofert  na wsparcie zadania publicznego w zakresie:    UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:  http://www.swierzawa.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=4226&menu_id=0

 

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: