Podręczniki dla dzieci

  Świerzawa, dn. 18.12.2012

   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.: Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

 

W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę do siedziby zamawiającego podręczników dla dzieci wg poniższych parametrów:

 

1. Pakiet „Przedszkole trzylatka”

Autor: Wiesława Żaba – Żabińska

W skład pakietu wchodzą:

- książka

- karty pracy Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej

- karty pracy Rozwijanie mowy i aktywności twórczej

- Ćwiczenia plastyczne

- teczka

Liczba pakietów: 20

 

2. Pakiet „Przedszkole czterolatka”

Autor: Wiesława Żaba – Żabińska

W skład pakietu wchodzą:

- książka

- karty pracy Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej

- karty pracy Rozwijanie mowy i aktywności twórczej

- Ćwiczenia plastyczne

- teczka

Liczba pakietów: 20

 

3. Pakiet „Bawię się i uczę”

Autor: Wiesława Żaba – Żabińska, współpraca: Czesław Cyrański

W skład pakietu wchodzą:

- karty pracy rozwijające sprawność manualną

- karty pracy części 1-4

- teczka

Liczba pakietów: 10

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokupowania powyższych pozycji dla nowo przyjętych dzieci do 31 grudnia 2014 roku.

 

Termin wykonania i dostawy: do 31.01.2013

 

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18.01.2013 drogą pocztową, mailem lub faksem na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie

Plac Wolności 60

59-540 Świerzawa

Faks: 75 71 35  360 wew. 21

promocja@swierzawa.pl

 

Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Sinoff tel. 75 71 35  360 wew. 28

 

Gmina Świerzawa

59-540 Świerzawa

Plac Wolności 60

NIP: 694-15-62-578

 

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: