tablice

Świerzawa, dn. 18.12.2012

 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
 
Gmina Świerzawa w ramach projektu pn.: „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych.
 
W związku z powyższym Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert cenowych na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego dwóch tablic wg poniższych parametrów:
 
Wymiary: 50 cm x 50 cm

Materiał: PCV o grubości 6 mm, odporny na działanie warunków atmosferycznych, wydruk solvent lub UV z laminatem 5-letnim

Projekt: po stronie wykonawcy wg wytycznych zawartych w załącznikach do niniejszego ogłoszenia
 
 
Termin wykonania i dostawy: do 13.01.2013
 
Ofertę prosimy złożyć do dnia 08.01.2013 drogą pocztową lub faksem.
 
 
Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Sinoff tel. 75 71 35  360 wew. 28
 
Gmina Świerzawa
59-540 Świerzawa
Plac Wolności 60
NIP: 694-15-62-578
 
Faks: 75 71 35  390 wew. 21

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: