"Kobieca siła, czyli przez żołądek do serca"

 

 

Projekt polegał na zorganizowaniu dwóch dwudniowych warsztatów kulinarnych połączonych z wystawą-prezentacją przygotowanych potraw. Pierwsze spotkanie odbyło się w gminie Świerzawa, a drugie w gminie Malá Skála. Wśród uczestników projektu było po 10 kobiet i 10 dzieci od każdego z partnerów. Podczas dwudniowych spotkań kobiety z Polski i z Czech wraz z dziećmi wspólnie przygotowywały różne potrawy, a przez to poznawały kulturę i tradycję kulinarną partnerów zza granicy. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane drugiego dnia spotkania podczas wystawy otwartej dla wszystkich chętnych mieszkańców. Efektem spotkań była dwujęzyczna książka kucharska, która została opracowana przez uczestników projektu wydana w nakładzie 1000 szt. Książka jest rozdawana wszystkim chętnym u każdego z partnerów.

 


Celem działań projektu był integracja kulturowa uczestników, wzmocnienie poczucia jedności wśród kobiet, dla których gotowanie jest codziennym zajęciem, a także podniesienie w nich poczucia własnej wartości. Celem projektu było także podniesienie wśród uczestników projektu poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego swojego kraju i zmobilizowanie ich do przekazywania swojej wiedzy partnerom zza granicy. Grupą docelową projektu byli mieszkańcy gminy Świerzawa i Malá Skála (kobiety i dzieci).

 

Całkowita wartość projektu: 6.293,35 Euro

Dofinansowanie ze środków EFRR: 5.349,35 Euro

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 629,34 Euro

Wkład własny gminy: 314,67 Euro

 

Relacja fotograficzna ze spotkań - zobacz

 

Projekt „Kobieca siła, czyli przez żołądek do serca“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 
 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: