Wykazy udzielonej pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat

WYKAZ
OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH PRAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
 
I      PODSTAWA PRAWNA
 
Art.37 ust.1  lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( Dz.U.nr 157 poz.1240 ze zm.)
 
II    MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA
 
Urząd Miasta i Gminy Świerzawa – na stanowisku do spraw wymiaru podatków i oplat
w pokoju nr 9  w godzinach pracy urzędu
 
III ZASADY UDOSTĘPNIENIA
 
Poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w terminie do dnia 31 maja roku następnego 
 
 
 

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści: Renata Stanok
Osoba publikująca: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »