Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - Gmina Świerzawa

Do czego ekoportal...?

W celu ułatwienia Państwu odnalezienia poszukiwanych informacji Centrum prezentuje tzw. meta-informacje (czyli informacje o tym, jakie informacje znajdują się w posiadaniu jednostek administracji zajmujących się ochroną środowiska oraz o tym gdzie i w jaki sposób mogą być one udostępnione) i prezentuje je za pomocą:

  • Publicznie dostępnego Wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  – zawierającego meta-dane z ponad 1200 jednostek administracji;
  • Przewodnika po bazach danych i rejestrach resortu środowiska  zawierającego opracowane przez Centrum meta-informacje dotyczące baz danych i rejestrów resortu środowiska (m.in. rodzaj i zakres tematyczny gromadzonych danych, podstawę prawną, źródła danych, sposób dostępu, dane jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za bazę).
Ekoportal to witryna dla Społeczeństwa

Udostępniamy  informacje bieżące z jednostek resortu  o aktualnych, ważnych tematach oraz umożliwiamy łatwy dostęp do dowolnej ustawy i rozporządzenia z obszaru środowiska, jak również do wyjaśnień w tym zakresie Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Oferujemy  udźwiękowiony kurs internetowy  na temat: organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Dostarczamy  aktualne raporty dotyczące stanu środowiska w Polsce.

Promujemy  turystykę ekologiczną przedstawiając  informacje o miejscach najbardziej wartościowych przyrodniczo, które warto odwiedzić, takich jak Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz o wydarzeniach ekologicznych (kalendarium) jakie mają tam miejsce.

Dostarczamy  publikacje przygotowane na zlecenie Centrum oraz zaczerpnięte z czasopism ekologicznych. Dotyczą one różnych zagadnień związanych z przyrodą, wpływem działalności człowieka na środowisko naturalne i jego ochroną.

Ekoportal to witryna dla Przedsiębiorcy

Aby ułatwić realizację obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska publikujemy na naszych stronach internetowy przewodnik dla przedsiębiorców  „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska”. Chcemy także ułatwić dostęp do informacji o  możliwościach i sposobach finansowania inwestycji  z dziedziny ochrony środowiska zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i ze środków krajowych.

Ekoportal to witryna dla Administracji

Jednostki zobligowane do tego ustawowo mogą skorzystać z funkcjonalnej bazy danych przygotowanej na potrzeby  prowadzenia Publicznie Dostępnego Wykazu Danych. Do Państwa dyspozycji jest również aktualny „Przewodnik do prowadzenia Wykazu”.

 

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »