Opis projektu

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013

 

TYTUŁ PROJEKTU: Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt ma na celu wspólną promocję produktów o walorach turystycznych i regionalnych gmin Świerzawa i Obercunnersdorf i jest skierowany zarówno do mieszkańców obu gmin, jak również do potencjalnych turystów z Polski i Saksonii. Ważnym jest, by mieszkańcy obu gmin poznali swojego partnera, co na pewno pomoże w rozwijaniu kontaktów międzyludzkich i wzajemnej promocji. Obie gminy od wielu lat współpracują w obszarach kultury, promocji i turystyki. Wspólnie realizowały projekty transgraniczne w ramach programu INTERREG III A dzięki czemu współpraca wciąż się rozwija i owocuje kolejnymi wspólnymi inicjatywami i przedsięwzięciami.

 

Projekt zakłada szeroką wspólną akcję promocyjną w ramach której planowane są następujące działania:

- Zostaną wykonane dwie tablice informacyjno – promocyjnych o partnerach, tj. tablica o Gminie Świerzawa w języku niemieckim, która zostanie umieszczona w Obercunnersdorf, oraz tablica o gminie Obercunnersdorf w języku polskim, która zostanie umieszczona w Świerzawie

- Zostanie wykonanych 10 tablic drogowo-kierunkowch, tj. po 5 szt. w każdej z gmin partnerskich. Tablice zostaną umieszczone przy drogach i będą wskazywać dojazd i równocześnie promować atrakcje turystyczne partnerów. Ułatwią one dotarcie turystom, którzy znajdą się w pobliżu gmin Świerzawa lub Obercunnersdorf, do konkretnych atrakcji, które te gminy oferują.

- Zostaną wydane dwujęzyczne (polsko-niemieckie) materiały promocyjne tj.:
• Broszury o gminie Obercunnersodrf i gminie Świerzawa w nakładzie 30 tys. szt
• Foldery o gminie Świerzawa i gminie Obercunnersdorf w nakładzie 30 tys.szt.
• Mapy przedstawiające gminę Świerzawa i gminę Obercunnersodrf – nakład 20 tys. szt.
 

- Zostanie zakupione niezbędne wyposażenie służące wyeksponowaniu najcenniejszych miejsc obu gmin i dostosowaniu ich do potrzeb turystów (reflektory, tabliczki informacyjne w trzech językach, ławki, kierunkowskazy itp.)

- Zostaną stworzone dwa filmy promocyjne - multimedialne ( o gminie Świerzawa i gminie Obercunnersdorf). Filmy zostaną umieszczone na stronach internetowych obu partnerów. Będą prezentowane także na różnego rodzaju targach i wystawach i udostępniane potencjalnym turystom, by zachęcić ich do przyjazdu do Obercunnersdorf i do Świerzawy

- Dla osób, które działają przy obsłudze ruchu turystycznego lub planują w najbliższym czasie rozpoczęcie takiej działalności (właścicieli gospodarstw agroturystycznych, pracowników bazy noclegowej i gastronomicznej, rękodzielników, pracowników informacji turystycznej, obsługi atrakcji turystycznych itp.) zostanie zorganizowany kurs języka niemieckiego
i polskiego, by podnieść jakość usług dla turystów. Podniesie to w znaczący sposób poziom obsługi turystów w obu gminach, ułatwi pozyskiwanie nowych klientów osobom działającym w branży turystycznej i zachęci turystów do częstszego odwiedzania partnerskich gmin.

 

Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom świadomości turystów odnośnie atrakcyjności gmin Świerzawa i Obercunnersdorf, wzrośnie poziom usług turystycznych dla turystów niemieckojęzycznych poprzez znajomość podstaw języka niemieckiego oraz zostanie nawiązana ścisła trwała współpraca obu gmin na rzecz wspólnej promocji.

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: