AKTUALNOŚCI

19.08.2011

Uwaga! Z dniem 1.08.2011 r. wprowadzono nowe druki oświadczeń o kwalifikowalności VAT (zawieszono informację o zmianie już po wypełnieniu przez partnerów oświadczeń na starych drukach). W związku z tym, że nowe druki trzeba na nowo przygotować zapraszam Partnerów (zarządy) na spotkanie o 1 dzień później, niż planowano czyli we wtorek, 23.08.2011 o godz. 17.00 w CKSiT. 

Tym samym spotkanie poniedziałkowe jest nieaktualne. Na spotkaniu wystarczy jedynie podpisać oświadczenie i ew. dostarczyć brakujące dokumenty (jeśli dotyczy).

 

16.08.2011

Informuję, że wszyscy partnerzy dostarczyli wymagane dokumenty. Oczekujemy jedynie na promesy 4 wspólnot, które złożyły w banku kompletne dokumenty i czekają jedynie na decyzję banku. Planowane zebranie w dniu 22. sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 w CKSiT 

 

29.07.2011 r.

Informujemy, że dotarło do Urzędu Gminy pismo o przyznaniu środków. Przedstawiono zalecenie, które omówiono wcześniej. Wyznaczony termin: 10. sierpnia 2011 r.
Przypominamy o dokumentach, które należy przygotować:
• dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu (promesa/umowa)
• aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego niezaleganiu z należnościami w podatkach wobec Skarbu Państwa
• - zaświadczenie o nadaniu nr NIP
• - zaświadczenie o numerze REGON,
• - dokument potwierdzający otwarcie rachunku bankowego odrębnego dla realizacji projektu – proszę o założenie w Waszych bankach subkonta i przedstawić kopie umowy lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt.
• NIE TRZEBA PRZYGOTOWYWAC KARTY WZOROW PODPISÓW (to dotyczy wyłącznie lidera),
• Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego potwierdzające status wnioskodawcy jako podatnika VAT
Będziemy konsultować z UMWD inne dokumenty (umowa partnerska uwzględniająca zapisy o pomocy de minimis, zaświadczenia de minmimis) oraz ustalać ich konieczność.
Aktualne spotkanie: 8.08.2011 r.   o godz. 17.00. Uzyskane dokumenty proszę dostarczać do urzędu.

 

 

UMWD, a właściwie Konserwator Przyrody narzucił konieczność przeglądu budynku przed remontem pod kątem obecności w nim gniazdowania ptaków lub nietoperzy. Dokonać tego mogą wyłącznie: ornitolog i chiropterolog. W przypadku negatywnego wpływu inwestycji na gniazdowanie należy wspólnie ustalić termin pozagniazdowy (jesienny, wczesnowiosenny).

 

 

28.07.2011 r.
Po zebraniu w dniu 27.07. przypominamy ustalony harmonogram realizacji inwestycji. Ewentualne korekty proszę przesłać w formie e-mailowej.

Rok 2011
Wspólnota ul. Reymonta 1   - kwartał II-III
Wspólnota ul. Jeleniogórska 60 - kwartał III
Wspólnota ul. Złotoryjska 14 - kwartał III

Rok 2012
Reszta partnerów - kwartał II-III

Rok 2013

Gmina 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: