Zajęcia dodatkowe dla uczniów I-III

[1]  [2]    następna strona »

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerzawa POKL.09.01.02002-160/10

 

 

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Świerzawa w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012.
Celami szczegółowymi są:
- zapewnienie każdemu dziecku uczącemu się w szkole podstawowej w Gminie Świerzawa oferty edukacyjno-wychowawczej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami w latach 2011-2012. Dla dzieci z niskimi umiejętnościami matematycznymi zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze poprawiające umiejętności w tym zakresie. Dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zostaną przygotowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego. Dzieci mające problemy emocjonalne i stwarzające problemy wychowawcze zostaną objęte dodatkową edukacją socjoterapeutyczną. Dzieci z wadami postawy będą uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych. Dzieci szczególnie uzdolnione lub przejawiające zainteresowania którąś z dziedzin nauki będą uczestniczyć w zajęciach tematycznych rozwijających ich zainteresowania.
- poprawa warunków przeprowadzania zajęć dla dzieci z wszystkich szkół podstawowych w Gminie Świerzawa w l. 2011-2012
- zwiększenie dostępności zajęć socjoterapeutycznych i logopedycznych dla dzieci z wszystkich szkół podstawowych w Gminie Świerzawa w l. 2011-2012,
- zintensyfikowanie współpracy kadry szkoły z rodzicami – dzieci z wszystkich szkół podst. w Gminie Ś-wa w l. 2011-2012. Cele szczegółowe wpłyną na osiągnięcie celu głównego, gdyż ilość zajęć i ich charakter i indywidualizacja nauki wyrówna szanse wszystkich dzieci w ich drodze do wiedzy.

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

[1]  [2]    następna strona »