Samorząd Mieszkańców

RADA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIERZAWA

 

Krystyna Lewandowska - Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa

 

Rada Mieszkańców Miasta Świerzawa:
1. Czesław Jędrzejewski
2. Teresa Bieda
3. Kazimierz Tyka
4. Henryk Gadomski
5. Lila Maj
6. Szymańska Anna

DZIAŁALNOŚĆ:

- inicjowanie działań organów gminy

- zapewnienie mieszkańcom udziału w realizacji zadań miasta i gminy

- dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz

- współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej

- tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym miasta wszystkich jego mieszkańców

- wspieranie inicjatyw społecznych i organizowanie wspólnych prac społecznych

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: Sylwia Maleńczuk