Projekt dla osób bezrobotnych po 45 roku życia

Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Stowarzyszenie Euro-Concret zapraszają do udziału w projekcie dotacyjnym: 

Projekt 45+-zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
Projekt jest przeznaczony dla  osób, które:
- ukończyły 45 rok życia;
- mieszkają  na terenie  powiatu  lwóweckiego  lub  złotoryjskiego;
- nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne;
-  chcą  założyć własną działalność gospodarczą.
 
Oferujemy:
1.        środki finansowe na rozwój własnej działalności gospodarczej - średnio 25 000 PLN;
2.        szkolenia w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej;
3.        doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia i wdrażania biznesplanów;
4.        podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 600 i 800 PLN /miesięcznie;
5.        wsparcie doradcze w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego.
 


Więcej informacji o projekcie:
www.45plus.wroclaw.pl; 45plus@pimp.wroclaw.pl
tel. 668 065 808


Biuro projektu: ul. Szpitalna 4 pok. 11 (II piętro), 59-600 Lwówek Śląski

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: