UKS "Olimp"

Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Świerzawa

PODSTAWOWE DANE:

siedziba: ul. Dworcowa 3,  59-540 Świerzawa

tel. 75 71 35 397

e-mail: swierzwa.sp@wp.pl

strona internetowa: www.spswierzawa.pl

 

ZARZĄD:

Prezes: Daniel Czapiewski

Sekretarz: Krystyna Roś

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 

UKS "Olimp" Świerzawa jest prowadzony przez doświadczoną wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania fizycznego legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi posiadającym tytuł trenera II klasy z lekkoatletyki oraz piłki nożnej, studiów podyplomowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz technik promocji zdrowia, a także tytuł instruktora sportów siłowych i kulturystyki.

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca: