Rejestr Instyucji Kultury


  Rejestr Instytucji Kultury Miasta i Gminy Świerzawa
 
Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r., poz.189) podaje się do publicznej wiadomości informację o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.
Dane zawarte w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta i Gminy Świerzawa   udostępnia się przez:
 
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    2. wydanie odpisu skróconego   z rejestru albo odpisu pełnego z   księgi rejestrowej.
 
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt.1, jest bezpłatne  i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. (Wzór wniosku do pobrania)
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek zainteresowanego w terminie 14 dni   po uregulowaniu na podstawie art. 4 ustawy  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225,poz. 1635ze zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony opłaty skarbowej w wysokości 5 zł. Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię składający wniosek dołącza do wniosku.
 
Opłatę można uiścić na rachunek:   Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
                                                    Nr 63 8658 1019 3900 0172 20000040
 
W powyższej sprawie informacji udziela Danuta Pirus Sekretarz Miasta i Gminy
tel.75 7  135  388 wew. 25 lub e mail: sekretarz@swierzawa.pl
 
 

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści: Danuta Pirus
Osoba publikująca: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »