Podatki i opłaty

 

Poniżej przedstawiamy stawki podatków obowiązujących na terenie

miasta i gminy Świerzawa w roku 2011.

 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
- od budynków mieszkalnych – 0,61 zł od 1m2 (ustawowa 0,67 zł )
 
- od budynków lub części związanych z działalnością gospodarczą - 18,06 zł od 1 m2 (ustawowa 21,05 zł)
 
- od garaży - 5,95 zł od 1 m2 (ustawowa 7,06 zł)
 
- od budynków pozostałych po gospodarstwach rolnych będących we władaniu właścicieli byłych gospodarstw rolnych - 2,77 zł od 1 m2 (ustawowa 7,06 zł)
 
- od budynków pozostałych - 4,65 zł od 1 m2 (ustawowa 7,06 zł)
 
- od gruntów lub części związanych z działalnością gospodarczą - 0,79 zł od 1 m2 (ustawowa 0,80 zł)
 
- od gruntów pozostałych w tym działek budowlanych - 0,26 zł od 1 m2 (ustawowa 0,41 zł)
 
 
  STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2011r.
- 94,10 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym
- 188,20 zł z 1 ha fizycznego użytków rolnych poza gospodarstwem rolnym
 
 
STAWKI PODATKU LEŚNEGO NA 2011r.
- 34,0230 zł z 1 ha lasów
 
Osoby prawne wpłacają podatek od nieruchomości i podatek leśny w ratach proporcjonalnych, w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa
PBS ZŁOTORYJA O/Świerzawa
63 8658 1019 3900 0172 2000 0040

 
UWAGA !!!!
Przypominamy, że osoby prawne są obowiązane składać organowi podatkowemu (Burmistrz Miasta i Gminy w Świerzawie Pl.Wolności 60, pokój nr 9 ) deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, sporządzone na uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy formularzach (dostępnych na stronie BIP i w tut. urzędzie), w terminie do 15 stycznia każdego roku.
 
Osoby fizyczne opłacają podatki w ratach proporcjonalnych , ustalonych w decyzji (nakazie płatniczym) w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na konto Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa na konto:
PBS ZŁOTORYJA O/Świerzawa
63 8658 1019 3900 0172 2000 0040

Na wsiach podatki można wpłacać u sołtysów wsi.
 
UWAGA !!!!
Przypominamy, że osoby fizyczne są obowiązane składać organowi podatkowemu (Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie Pl.Wolności 60, pokój nr 9) informacje o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach, sporządzoną na uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy formularzach (dostępnych na stronie BIP i w tut. urzędzie) w przypadku nabycia, zbycia tj. sprzedaży, darowizny itp., zmiany sposobu użytkowania - gruntów lub nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia.
 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: