Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Główną instytucją upowszechniania kultury w gminie Świerzawa jest
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

www.centrumswierzawa.pl

ul. Jeleniogórska 58, 59-540 Świerzawa

tel. sekretariat (75) 71-35-273
tel. dyrektor (75) 71-34-857
fax (75) 71-34-858

e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl


Centrum Kultury, Sportu i Turystyki jest samorządową jednostką kultury. Posiada statut i regulamin organizacyjny, uchwalone przez Radę Miasta i Gminy. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy według zasad określonych odrębnymi przepisami.


CKSiT realizuje swoje zadania w siedzibie przy ul. Jeleniogórskiej 58, w sali widowiskowej przy Placu Wolności 47b, na kompleksie boisk "ORLIK 2012", na basenie kąpielowym w Świerzawie, w kościele św. Jana i św. Katarzyny, schronisku młodzieżowym w Dobkowie oraz na bazie Wiejskich Domów Kultury:
a) w Nowym Kościele przy ulicy Jeleniogórskiej 4,
b) w Lubiechowej przy ulicy Długiej 31,
c) w Dobkowie
i świetlic wiejskich zlokalizowanych w sołectwach: Stara Kraśnica , Sędziszowa, Sokołowiec, Biegoszów, Rzeszówek, Podgórki.

 

Infrastruktura:

Od sierpnia 2007 r. CKSiT funkcjonuje w nowej siedzibie w Świerzawie przy ul. Jeleniogórskiej 58. W obiekcie mieści się Punkt Informacji Turystycznej z pokojami gościnnymi, minibarem, pomieszczenia sekcyjne, sala konferencyjna z szatnią, biblioteka multimedialna i wypożyczalnia, sekretariat i gabinet dyrektora.

 

W ostatnim czasie Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyremontował świetlicę w Dobkowie, a także w partnerstwie z Powiatem Złotoryjskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadziła remont i doposażyła budynek byłej szkoły podstawowej w Dobkowie tworząc szkolne schronisko młodzieżowe.


Ponadto pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotację na zabezpieczenie XIII-wiecznego romańskiego zabytku poprzez rekonstrukcję i konserwację drzwi i bram kościoła św. Jana i Katarzyny.
 

Projekty własne:

W ramach małych projektów CKSiT pozyskał:

- Wyposażenie sprzętu basenowo-rekreacyjnego (trampolina, zjeżdżalnia dla dzieci, leżaki, sprzęt do nauki pływania, stoły i parasole ogrodowe, namioty z wyposażeniem) - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego

 

- Doposażenie klubu tenisa stołowego (2 stoły tenisowe) - z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki


- Dofinansowanie imprezy "Dni Świerzawy" - dotacja z budżetu Powiatu Złotoryjskiego


- Dofinansowanie I Kaczawskiego Triatlonu - z funduszy Powiatu Złotoryjskiego


Ponadto CKSiT uzyskuje wsparcie docelowe na imprezy cykliczne i okolicznościowe od różnorodnych darczyńców prywatnych i instytucjonalnych m.in. Energia Pro, Matimpex, Bank Spółdzielczy w Złotoryi, Nadleśnictwo Złotoryja
 

 

Działalność CKSiT:

Działalność podstawowa CKSiT realizuje w ramach stałych sekcji prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Obecnie funkcjonują:
• sekcja plastyczno-teatralna dla najmłodszych
• sekcja muzyczna ( nauka solfeżu, gry na instrumentach)
• sekcja językowa ( nauka j. angielskiego i niemieckiego)
• sekcja taneczna ( nauka tańca latynoamerykańskiego)
• sekcja fotograficzna
• sekcja sportowa ( tenis stołowy, siatkówka, zajęcia na boiskach Orlika)

Ponadto we wszystkich ośrodkach kultury gminy prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą: rękodzielnicze, teatralne, plastyczne, sportowe. Wszystkie jednostki kultury w gminie organizują lub współorganizują z udziałem Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, szkół i innych organizacji pozarządowych duże imprezy kulturalno-rekreacyjne, takie jak:

• Coroczne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• Spotkania Opłatkowo-Noworoczne
• Spotkania Emerytów i Rencistów
• Międzynarodowy Dzień Kobiet
• Jarmarki świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe
• Majówki
• Ogólnopolska impreza sportowa „Polska Biega”
• Dni Świerzawy
• Bieg Świerzawy
• Turnieje sportowe : siatkarskie, tenisa stołowego, piłki nożnej, kaczawski triatlon sportowy, zawody pływackie
• Wianki w Sędziszowej
• Zlot Kobiet Czarujących w Lubiechowej
• Międzynarodowy Dzień Dziecka
• Sprawne Sokoły i Bieg po Sokoła w Sokołowcu
• Leśna Biesiada w Rzeszówku
• Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne w Dobkowie
• Gminne Dożynki
• Dolnośląska Spartakiada Abstynentów oraz Bieg Abstynentów i Ich Rodzin
• Święto Chleba w Nowym Kościele
• Europejskie Dni Dziedzictwa „Biała Dama” w Podgórkach
• EDD – Otwarte Drzwi Kościoła św. Jana i Katarzyny
• Święto Pieczonego Ziemniaka w Starej Kraśnicy
• Międzynarodowy Dzień Seniora
• Dni Czeskie
• Zaduszki poetyckie w kościele św. Jana i Katarzyny
• Święto Niepodległości
• Zabawy andrzejkowe
• Mikołajki integracyjne
• Jasełka, spotkania świąteczne
• Bale sylwestrowe
• Organizacja koncertów chóralnych, kabaretowych i muzycznych
Spotkania tematyczne : z historią i podróżami

Ponadto przedstawiciele i podopieczni CKSiT uczestniczą:
• w konferencjach, naradach i seminariach międzynarodowych (Niemcy, Czechy)
• w konkursach plastycznych regionalnych i ogólnopolskich
• w festiwalach, przeglądach i konkursach wokalnych regionalnych i ogólnopolskich

 

Turystyka

W ramach swojej działalności Centrum Kultury Sportu i Turystyki wspiera rozwój turystyki na terenie miasta i gminy Świerzawa. Jest Administratorem portalu www.it.swierzawa.com, na której zamieszczane są informacje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych gminy i regionu.


W 2010 roku Punkt Informacji Turystycznej prowadzony przez CKSiT otrzymał certyfikat kategoryzacji z Dolnośląskiej Izby Turystycznej we Wrocławiu, która przyznała punktowi trzy gwiazdki, co świadczy o coraz większym poziomie usług.


CKSiT jest administratorem dwóch obiekty zabytkowe gminy: kościoła św. Jana i Katarzyny w Świerzawie oraz wieży widokowej w Podgórkach.


Kościół św. Jana i św. Katarzyny jest udostępniany w okresie wakacyjnym codziennie (soboty i święta obsługuje Stowarzyszenie SONOVE), w pozostałym okresie zwiedzanie jest możliwe po zgłoszeniu telefonicznym turystów. Ten unikatowy XIII-wieczny zabytek odwiedza rocznie kilkaset osób, są to pojedynczy turyści lub zorganizowane wycieczki krajowe i zagraniczne. Organizujemy w kościele koncerty : chór holenderski „Przyjaźń” z Klundert, koncerty młodych talentów, wystawiamy sztuki teatralne, organizujemy w ramach EDD Otwarte Drzwi Kościoła z wystawą dawnych narzędzi i przedmiotów gospodarstwa domowego i rolniczego, do stałego repertuaru udostępniania kościoła weszły "Zaduszki poetyckie".
Kościół służy do organizowania koncertów ekumenicznych przez kościół Ewagelicko-Augsburski.
W 2010 r. Gmina z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego objęła konserwacją i montażem drzwi brannych oraz drzwi w dotychczas zamurowanym wejściu do kościoła od strony południowej.
Zamontowano również ażurową bramę oraz furtki zabezpieczające nieużytkowe pomieszczenia krypty i miejsce nad bramą.
Wykonano prace pielęgnacyjne wokół kościoła, wybudowano parking z zapleczem sanitarno-handlowym, co ma duży wpływ na obsługę ruchu turystycznego.
Drugim ważnym obiektem zabytkowym w naszej gminie jest wieża widokowa w Podgórkach. Wieża jest obsługiwana przez pracownika świetlicy wiejskiej w Podgórkach.
W 2010 r. w obiekcie odbyło się zakończenie rajdu KGHM Huty Miedzi w Legnicy oraz coroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa „Biała Dama”.
Dużą atrakcją turystyczną jest otwarty Szlak Kapliczek w Dobkowie zrealizowany przez Gminę „Remont Świetlicy Wiejskiej na Centrum Kulturalno-Historyczne oraz budowa infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno-kulturowego wsi Dobków”.
Rozbudowano bazę noclegową dla większego grona odbiorców w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dobkowie. Powiat Złotoryjski jest liderem w partnerstwie z Gminą Świerzawa.
Promujemy się na stronach internetowych : www.it.swierzawa.com , gazety wrocławskiej, panoramy legnickiej, Oczy Dolnego Śląska, promocji i turystyki pow. złotoryjskiego.
Jesteśmy w eterze Muzycznego Radia Jelenia Góra, telewizji ogólnopolskiej i regionalnej, w wydawnictwach i prasie.
Promocja turystyczna to stałe kontakty ze stowarzyszeniami zagranicznymi z Zittau, Hirshfelde, Obercunnersdorf (Niemcy) oraz stowarzyszenia czeskie (Liberec, Jablonec nad Nisou).

 

Sport i rekreacja:

Przy CKSiT powstał Świerzawski Klub Tenisa Stołowego i Świerzawski Klub Siatkarski. Zajęcia obydwu klubów odbywają się na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i we wszystkich jednostkach kultury gminy oraz na boiskach Orlik 2012.


Centrum Kultury jest zarządcą kompleksu boisk Orlik 2012 z zapleczem sanitarno-szatniowym, który czynny jest codziennie od kwietnia do listopada.


Ponadto CKSiT jest organizatorem turniejów sportowych m.in: piłkarskich, siatkarskich, tenisa stołowego oraz biegów ulicznych masowych dla różnych grup wiekowych oraz włącza się w sportowe akcje ogólnopolskie i regionalne.

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: