Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo!

Z wielka nadzieja rozpoczęliśmy prace nad budowaniem Lokalnej Strategii  Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dla  obszaru obejmującego gminy: Bolków, Krotoszyce, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja.


Dziś nadszedł ten czas, w którym zakończyła sie praca nad dokumentem, a rozpoczyna okres wdrażania strategii na obszarze całego partnerstwa.
Zaangażowanie wielu mieszkańców, przedsiębiorców, radnych, wójtów,
burmistrzów i sołtysów zaowocowało powstaniem Partnerstwa Kaczawskiego,
w którym możemy współpracować na rzecz regionu. Dziś ten dojrzały już twór,
budowany od 4 latach sięga na Dość długo zastanawialiśmy sie, jakie cele wybrać i nad jakimi działaniami powinniśmy sie skupić. Owocem naszych zbiorowych analiz i rozważań jest ten dokument - Lokalna Strategia Rozwoju - przygotowany z inicjatywy Stowarzyszenia Kaczawskiego w ramach Pilota3owego Programu LEADER+ i środków samorządów oraz Unii Europejskiej. Opracowana strategia posłuży nam do
lepszego zarządzania i sterowania rozwojem naszego partnerstwa, ale również do udziału w programie LEADER w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 wdrażanym przez Lokalna Grupę Działania na obszarze partnerstwa i Samorząd Województwa na terenie Dolnego Śląska. Uznaliśmy, że główne nasze starania będą koncentrowały się na wykorzystaniu wielkiego bogactwa przyrodniczo-kulturowego Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz mieszkańców, którzy zaczynają nazywać siebie Góralami Kaczawskimi. Oferowane przez naszych przodków oraz przyrodę dary posłużą nam wszystkim do poprawienia warunków życia i zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Mamy nadzieje, że nasza partnerska współpraca w dużej mierze przyczyni sie do rozwoju naszego regionu. W tym celu konieczne jest osobiste zaangażowanie się wszystkich mieszkańców w realizacje zawartych w tym dokumencie działań. 

 

 

 

Dodano przez:
Autor treści: Zbigniew Mosoń
Osoba publikująca:

Załączniki: