Wejść : 87565610
Unikalnych : 80826899

Obecnie : 34
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

2cze2016
Program usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w okresie czerwiec-sierpień 2016 roku realizowane będzie zadanie pn.: „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2016 roku”
W ramach zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest usunięte zostaną wyroby azbestowe w ilości ok. 49 ton.
Zakładany koszt zadania – 24.045 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 20.438,25zł

„Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
 

www.wfosigw.wroclaw.pl

4wrz2015
Uwaga, susza!

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w związku ze zjawiskiem suszy złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o powołanie komisji szacowania strat. Po jej powołaniu przez Wojewodę komisja rozpocznie prace. Dotychczas wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy kilkanaście wniosków w formie próśb o oszacowanie strat. Poniżej przedstawiamy Wyciąg z PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ oraz druki, które należy wypełnić i złożyć do urzędu. O harmonogramie pracy komisji poinformujemy wkrótce.

20kwi2015
Podziękowania od Ministra Rolnictwa

Gmina Świerzawa otrzymała z rąk Ministra Rolnictwa podziękowania za udział w ogólnopolskim finale konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury społecznej zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych za projekty: „Remont niecki basenu i zaplecza oraz zagospodarowanie terenu wokół basenu we wsi Stara Kraśnica” oraz „Kobieca siła, czyli przez żołądek do serca”.
Uroczystość wręczania wyróżnień odbyła się w gmachu Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Gminę reprezentował Zastępca Burmistrza Zbigniew Mosoń.
 

20cze2014
Dopłaty do materiału siewnego

Przypominamy, że jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

13mar2014
Statystyczne badania rolnicze

Główny Urząd Statystyczny, jak co roku, przeprowadza obowiązkowe badania statystyczne gospodarstw rolnych, których głównym celem jest pozyskanie danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanej przez kraje UE. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych przez: ankieterów - metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego.