Wejść : 84505972
Unikalnych : 77810204

Obecnie : 46
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

28sty2011
Pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodziach w 2010 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 roku o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 148 poz. 992) Minister Gospodarki wybrał w drodze konkursu Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze do udzielania pożyczek ze środków budżetu państwa przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi 2010 roku z województw dolnośląskiego i lubuskiego.

28gru2010
Pomoc unijna na "Modernizację Gospodarstw Rolnych"

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w styczniu planowane są nabory wniosków w ramach PROW 2007-2013 na "Modernizację Gospodarstw Rolnych".

14paź2010
Szkolenie dla przedsiębiorców

18 października 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej lub jej rozwojem na obszarach wiejskich należących do Partnerstwa Kaczawskiego, tzn. dla mieszkańców gmin: Bolków (bez miasta Bolków), Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno.

Szkolenie przygotowywać będzie do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działania Osi 4 Leader "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w naborze trwającym od 18 października do 8 listopada 2010 r.
Szkolenie poprowadzi Pani Marta Gozdek - specjalista z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 

12paź2010
Nabór do projektu dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizuje projekt pn. Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska”, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Akcelerator innowacji oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

- Przedsiębiorców i pomysłodawców - autorów innowacyjnych pomysłów lub dysponujących nowatorskimi rozwiązaniami, na bazie których chcą rozwijać nowe przedsiębiorstwa

- Osób ze środowiska akademickiego i naukowo-badawczego, chcących skomercjalizować wyniki swoich badań i wynalazków
 

7paź2010
Pieniądze dla drobnych przedsiębiorców

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Limit dostępnych środków: 383 000,00 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 18.10.2010 r. do dnia 08.11.2010 r. do godziny 14.00.