Wejść : 86978484
Unikalnych : 80252318

Obecnie : 34
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

17cze2011
IV Kongres Odnowy Wsi - Krzyżowa 2011

W minioną sobotę odbył się IV Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi w Krzyżowej. Gminę Świerzawa reprezentowała delegacja, w skład której weszli wiejscy liderzy, którzy proces odnowy swych wsi mają jeszcze przed sobą. Podczas kongresu uczestniczyli w licznych wykładach, panelach dyskusyjnych i pracach warsztatowych.
Stoisko Partnerstwa Kaczawskiego, na którym przedstawiali dzieła swych rąk Zenon Rudnicki i Andrzej Rzeszut z Dobkowa cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem. Materiały promocyjne Gminy były rozchwytywane przez licznie odwiedzających stoisko uczestników kongresu.
 

13cze2011
Konkurs na najładniejszą zagrodę...

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Świerzawa uchwałą Nr VIII/32/2011, w roku bieżącym zorganizowany będzie konkurs pn: „Najładniejsza zagroda i posesja, sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek miejski w gminie Świerzawa”.

24mar2011
Szkolenie: "Różn. w kierunku działalności nierol." - PRZENIESIONO NA 4.05.2011!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza osoby, które są rolnikami (małżonkiem lub domownikiem), są pełnoletnie i nie ukończyły 60 roku życia, zamieszkują obszar Partnerstwa Kaczawskiego, tzn. gmina: Bolków (bez miasta Bolków), Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno do udziału w szkoleniu przygotowującym do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działania Osi 4 Leader działanie 4.1/413 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

17mar2011
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Urząd Miasta i Gminy informuje, że w dniu 3 kwietnia 2011 roku odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Wybory przeprowadzone zostaną w lokalu wyborczym zlokalizowanym w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Jeleniogórskiej 58 w Świerzawie w godz. 8.00 do 18.00.

 

Równocześnie informujemy, że od dnia 20 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w pokoju nr 9 nastąpi wyłożenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych.

11mar2011
Wypalanie traw

Wraz z nadchodzącą wiosną powraca problem wypalania traw. Przypominamy więc, że wypalanie traw jest NIELEGALNE. "Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny. (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 131)